Er du villig til at ofre det, der skal til?

Er du villig til at ofre det, der skal til?

Du har haft en travl dag på arbejdet og vejret er dårligt. Lysten til at tage ud at ride er temmelig lille. Om 4 måneder skal du starte stævne. Sker der mon noget ved at skippe træningen ind imellem og droppe træningsplanen, når der er så lang tid til selve stævnet?

Jeg oplever, at mange er gode til at sætte sig både realistiske og motiverende mål, men alligevel når de dem ikke. I en del tilfælde skyldes det, at de ikke lige får trænet hesten, fordi der kommer noget andet i vejen  – arbejdet, familien, vejret el.lign. At klargøre en hest til kåring eller skabe toppræstationer til konkurrence kræver stabil træning over mange måneder, ja ligefrem år. Springer du træningen over bare ind imellem, ja så når hesten eller du bare ikke at blive klar og resultaterne udebliver.

Selvfølgelig kan man være uheldig. Der kan ske ting, som man ikke kan kontrollere. Nogle heste bliver bare ikke klar, selvom man gør alt, hvad man kan. Måske mangler hesten mere styrke eller også har der været afbræk i træningen pga. skader, uheld el. andet. Det skal man også være parat til at huske på og acceptere og dermed regulere på træningsplanen og tidshorisonten for, hvornår målet skal være nået –  og evt. regulere på selve målet.

Har du også et mål du vil nå? – Og er du for alvor parat til at ofre alt det, der skal til for at nå det?

Forhindringerne

Hvis du har haft et mål i længere tid uden at nå det, kan det skyldes, at du har nogle forhindringer, du ikke kan overkomme. Forhindringerne kan typisk deles ind i to overordnede grupper: De fysiske og de mentale. De fysiske kan fx være mangel på tid eller mangel på penge til at købe noget, der er vigtigt at have for at nå målet. Det kan også være øvelser eller andet i træningen af din hest, som I endnu ikke mestrer til fulde.

De mentale forhindringer kan fx være at du bliver nervøs, når du rider stævner eller at der er noget du synes du bør gøre i forbindelse med træningen af din hest, men som du af forskellige årsager alligevel ikke får gjort.

Ofte kan du få løst dine fysiske forhindringer ved at få hjælp af andre – eller hvis det fx drejer sig om tid – finde ud af, hvor meget ekstra tid du egentlig har brug for samt prioritere din ridning højere ved at vælge hestens træning til og nogle andre ting fra i stedet, så du får skabt den tid, du skal bruge. I mange tilfælde handler det her om at tage nogle bevidste valg – at vælge til og vælge fra. Hvad vil du helst?

De mentale forhindringer handler om dig og dine tanker. Ofte drejer det sig i bund og grund om, hvad du selv tænker om en given forhindring og hvad de tanker får dig til at føle. Fx handler nervøsitet ofte om forventninger til dig selv og frygten for, hvad andre vil tænke og du selv vil føle, hvis det ikke går som forventet. Her vil jeg dog gerne pointere, at dine tanker og følelser er dine og kun dine. I virkeligheden er det eneste ingen kan tage fra os vores egne tanker og følelser. Og den gode nyhed er, at vi faktisk kan arbejde med at ændre disse tanker og dermed også følelserne omkring dem. Jeg indrømmer, at det kan være krævende, men det kan lade sig gøre. Det er her, mentaltræning kan hjælpe dig.

Prøv fx at kigge nærmere på de ting, som du mener, du BØR eller SKAL gøre. Er du sikker på, at det er rigtigt? SKAL eller BØR du virkelig gøre disse ting? Og hvem er det egentlig, der bestemmer, hvad DU skal lave? Hvem vælger i dit liv?

Er forhindringerne fuldkommen umulige at komme udenom, hvilket jo faktisk godt kan være tilfældet, kan du overveje at justere på dit mål. Du kan fx mindske ambitionerne eller rykke din tidsgrænse for, hvornår målet skal være nået. Nogle gange finder man også ud af undervejs, at man alligevel slet ikke ønsker at forfølge dette mål – og ender med at slippe det.

Endelig vil der være nogle forhindringer, der ikke engang er inden for din kontrol. Det vil være en stor lettelse for dig at lære at acceptere disse forhindringer og deres eksistens, holde op med at bruge tid og energi på dem og i stedet bruge din fulde energi på de ting, hvor du faktisk kan gøre en forskel.

Er du klar til at opleve ubehag og møde besværligheder for at nå dit mål?

Ønsker du virkelig en forandring, er det min erfaring, at du skal være parat til at tage udfordringen op, turde møde modstand fra enten dig selv eller andre, og være klar til at arbejde på at overkomme de besværligheder, der måtte være forbundet med at nå dit mål. Hvis ikke der havde været forhindringer, så ville du jo allerede have nået målet.

Det kan være udfordrende at ændre gamle vaner, fasttømrede tanker og ubeviste handlemønstre. Derfor kan det være nødvendigt for dig at have en person til at støtte og skubbe lidt på dig, når du er ved at miste modet eller falder tilbage til de gamle vaner. Lav fx en aftale med en god ven om, at I støtter og guider hinanden – uden at pace. Et alternativ er at arbejde med en coach i en periode.

Når du har bestemt dig for at forfølge dit mål, så kan du overveje følgende:

  • Hvad skal der helt præcis til, for at du kan nå dit mål?
  • Hvor meget vil du ofre for at nå målet?
  • Passer den indsats du er villig til at yde reelt overens med den indsats der kræves, for at du når dit mål?
  • Skal dit mål justeres i forhold til den indsats du kan eller vil yde?
  • Hvilke forhindringer er du nødt til at give slip på mentalt? Fordi de er uden for din kontrol.
  • Hvordan kan du overkomme de forhindringer, der er inden for din kontrol? – Så du kommer nærmere dit mål.
  • Tænk kreativt og utraditionelt. Er der noget nyt, du endnu ikke har prøvet for at finde en løsning? Hvad kan du ellers gøre?
  • Hvad skal du evt. have hjælp til for at komme nærmere målet? – Og af hvem?
  • Hvad skal du vælge til eller fra for at nå dit mål?

Det kan kræve en stor indsats at forbedre sine evner som rytter. Hvad skal der til, for at du kan blive bedre? Og er du helt ærligt villig til at ofre det, der skal til for at det kan lykkes?

Kategorier: Blog