Vil du også være danmarksmester?

Vil du også være danmarksmester?

Et velvalgt mål kan være meget motiverende for træningen.

Med jævne mellemrum benytter jeg lejligheden til at se mine egne mål lidt efter i sømmene. Jeg gør status over, hvor langt jeg er med mine overordnede mål: er jeg forud eller bagud for planen? Er der nogle delmål der skal justeres i forhold til det? Er der nogle mål, der simpelthen skal droppes? – enten fordi de ikke længere er up to date, eller fordi jeg egentlig hellere vil noget andet. Står der nye udfordringer og nye mål for døren?

Når du ønsker at skabe forandring og forbedre dig, vil jeg anbefale dig, at arbejde grundigt med at definere dit mål og de tilhørende delmål. Jo mere afklaret du er med hvad du vil – jo nemmere kan du fokusere på at nå netop det. Med et veldefineret mål bliver det nemmere for dig at vælge aktiviteter og tilbud til eller fra, simpelthen fordi du nu langt bedre kan vurdere, om det rent faktisk er relevant og kan bringe dig tættere på det du ønsker.

Lige meget om du er motiveret af processen mod målet, din udvikling undervejs – eller selve resultatet, hjælper et gennemtænkt mål dig til at fastholde fokus, på det som er vigtigt for dig.

Lysten til at nå nye mål har været min drivkraft og motivation til at fortsætte med at træne heste og konkurrere igennem mere end 20 år.  De store mål har jeg delt ned i mindre og mere opnåelige delmål. Opnåelse af delmålene har givet mig en stor tilfredsstillelse og motiveret mig til at fortsætte mod endnu større udfordringer.

Meningsfulde mål

En af de vigtigste ting for mig, når jeg vælger et nyt mål, er at det har værdi for mig, at forfølge dette mål. Hvis målet betyder nok for mig, forpligter jeg mig i højere grad til at forfølge det, og chancen for at nå det bliver større. Ved at tænke på resultatet og hvorfor det betyder noget for mig, holder jeg mig motiveret og inspireret til at fortsætte.

Hvilke værdier i livet er vigtige for dig? – Hvad vil det give dig at opnå dette mål? – Matcher dine værdier med det mål du har sat dig? – Er du parat til at ofre det der skal til for at nå dette mål? Husk at det er DIT mål og DIG der skal arbejde med det. Hvad der har værdi for andre er interessant og inspirerende, men ikke nødvendigvis det samme og det rigtige for DIG.

I nogle tilfælde vil du indse, at du i virkeligheden ikke er parat til at ofre det der skal til for at komme i mål. Så må du overveje om målet er vigtigt nok for dig, eller du må justere på målet, så det kommer til at passe med den indsats du er villig til at yde. Så hvis det fx kræver at du selv forbedrer din form og kondition ved at motionere 30 minutter hver dag, men du ikke er villig til at prioritere den indsats, så må du tilpasse målet, så det bliver realistisk i forhold til det du kan og vil yde.

Bag de fleste mål ligger ønsket om at opnå en bestemt følelse.  Det kan fx være ønsker som at opnå anerkendelse fra andre, føle sig i udvikling eller at acceptere sig selv. Hvis dit mål fx er at vinde en konkurrence, er det sandsynligvis fordi du tror, at den sejr vil give dig en bestemt følelse. Du bør derfor overveje, om det mål, du ønsker at opnå, virkelig tilfredsstiller dine underliggende behov og dermed giver dig det, du allermest ønsker. Er der ikke balance mellem dine indre behov og de mål du forfølger, risikerer du ubevidst at spænde ben for dig selv på din vej mod målet. Lad mig give et eksempel: Dit mål er at tjene flere penge, så du kan købe dig en ny flot bil. Du forventer, at en flot bil vil give dig den kærlighed og accept fra andre, som du inderst inde ønsker. Men er penge så egentlig det mål, der vil sikre dig, at du virkelig får kærlighed og accept?

Bag mange mål ligger ønsket om en eller flere af følgende:

  • Succes, anerkendelse og opmærksomhed fra andre.
  • Læring og udvikling af sig selv.
  • Tryghed og kontrol over det som sker.
  • Kærlighed og accept af sig selv og/eller fra andre.
  • At udrette noget og gøre en forskel for andre.
  • At blive udfordret og få nye oplevelser.

Indenfor din kontrol og positivt

Et meningsfuldt mål er altså mere motiverende. Derudover er det vigtigt at målet er inden for din kontrol. I mange tilfælde afhænger udfaldet af en konkurrence af ting, som ikke er inden for din kontrol. Det drejer sig fx om dommerne, dine konkurrenters præstationer og vejret. Hvis du sætter dig mål, der skal kontrollere elementer, som ikke er inden for din kontrol, så sætter du dig selv på en umulig opgave og risikerer at byde dig selv uendelige frustrationer og unødigt stress. At formå at kontrollere det som du rent faktisk har kontrol over, er en rigelig stor udfordring. Jeg vil derfor anbefale dig, at holde fokus på de ting, hvor du som person har reel indflydelse.

Som nævnt tidligere gør det udfordringen mere overkommelig, hvis du deler målet ned i mindre delmål. Jo mere specifik du er, jo nemmere er det at opnå et resultat. Jo mindre bidder du kan dele det ned i, jo nemmere bliver det at gnave sig igennem og nå i mål – bare tænk på manden der spiste en flyvemaskine…. Tænk over hvad du kan gøre inden for de næste 5 minutter, den næste time, dag, uge, måned eller år for at opnå dit mål. At kunne sætte specifikke daglige mål – og forfølge dem systematisk og fokuseret, er en af de ting der adskiller dem som blot ønsker at møde udfordringer fra dem der virkelig gør det.

Når du arbejder med at formulere dine mål kan du bl.a. tænke på følgende:

  • Er målet meningsfyldt for mig? – hvordan?
  • Er målet relevant for mig? – hvad vil det give mig at opnå dette mål?
  • Er det inden for min kontrol?
  • Hvilke delmål skal jeg opnå? – og i hvilken rækkefølge?

Hvornår skal jeg have nået mit mål?

Kategorier: Blog